Scratch
犬博士主站


竞赛列表:

报名 竞赛名称 创建者 竞赛类别 竞赛开始时间 竞赛结束时间 竞赛状态
2021年磐安县小学生Scratch比赛 管理员 scratch3 May 19, 2021, 9 a.m. May 19, 2021, 11 a.m. 报名中
Scratch测试竞赛 管理员 scratch3 May 6, 2021, midnight May 18, 2021, 11:59 p.m. 竞赛中
2021年武义县小学生Scratch编程比赛 管理员 scratch3 April 28, 2021, 1:30 p.m. April 28, 2021, 5 p.m. 竞赛结束
2021年浦江县小学生Scratch编程比赛 管理员 scratch3 April 28, 2021, 9 a.m. April 28, 2021, 1 p.m. 竞赛结束
2020“环保小创客”Scratch作品征集 管理员 scratch3 Sept. 21, 2020, midnight Oct. 30, 2020, 11:59 p.m. 竞赛结束
2020“环保小创客”ScratchJR作品征集 管理员 scratchjr Sept. 21, 2020, midnight Oct. 30, 2020, 11:59 p.m. 竞赛结束
0810测试 管理员 scratchjr Aug. 10, 2020, 4:24 p.m. Aug. 15, 2020, midnight 竞赛结束
2020义乌测试编程赛 管理员 scratch3 June 27, 2020, 11:09 p.m. July 27, 2020, 11:09 p.m. 竞赛结束
0429测试公开赛 管理员 python May 28, 2020, 5:06 p.m. June 1, 2020, midnight 竞赛结束
0427测试-邀请赛 管理员 scratch3 April 27, 2020, 2:04 p.m. May 31, 2020, 2:04 p.m. 竞赛结束

关于我们  |  课程中心  |  合作专区  |  意见反馈

鄂ICP备19008984